Redaktionella tjänster (Nytt!)

Behöver ni ett vasst öga att se över att era texter, interna som externa dokument, håller standarden och professionaliteten som kunden kräver?

Johan Åkesson är utbildad journalist med flerårig erfarenhet från Skånes största medieföretag. Johan har universitetsexamen från Lunds universitet i engelska och förlagskunskap och frilansar bland annat för bokförlag.

Johan kan hjälpa ert företag med korrekturläsning, språkgranskning, skriftlig strukturering och översättning, från och till engelska.

Kontakta Johan

0732-437 036
jwakesson@hotmail.com