Vad vi kan hjälpa till med

Amie Ekonomi är företagarens ekonomiavdelning.

Vi tar hand om bokföring, bokslut, årsredovisning och deklaration så att ni kan fokusera på affärsverksamheten och dess utveckling. Vill ni även få hjälp med budgetering och likviditetsplanering erbjuder vi självklart även de funktionerna.

Amie Ekonomi är företagarens personalavdelning.

Vi hjälper er med anställningsavtal, löner och traktamenten och ser till att skattedeklarationer och kontrolluppgifter kommer in i rätt tid till Skatteverket. Vi ger rådgivning inom arbetsrätt och personaladministration och erbjuder även utbildning inom ekonomi och HR.

Föredrar ni att själva utföra hela eller delar av er redovisning, intar vi rollen som bollplank och rådgivare.

Vi arbetar med flera ekonomi- och lönesystem och kan skräddarsy tidsbesparande lösningar. Tillsammans lägger vi upp rutiner som anpassas efter era önskemål och behov.

Funderar ni på att ombilda till annan bolagsform eller automatisera ekonomirutiner? Amie Ekonomi kan fungera som motorn i ert nystartade företagande eller som rådgivare till den redan erfarne företagaren – ni väljer var vi börjar!

Mer detaljerad information om våra olika ekonomitjänster hittar du i menyn och missa inte heller nyheten om de redaktionella tjänster som Amie Ekonomi kan förmedla.

Amie Ekonomi är medlem i Srf konsulterna och auktoriserad redovisningsbyrå – en garanti för kompetens, kvalitet och utveckling. Vi följer svensk standard för redovisningstjänster, Rex, vilket ger en kvalitetssäkring i kontrollen av er redovisning och dess dokumentation.