Redovisning

Bokföring
Amie Ekonomi ser till att er bokföring uppfyller de krav som gällande lagar anger och vi följer svensk standard för redovisningstjänster, Rex.
Tillsammans lägger vi upp rutiner som anpassas efter era önskemål och behov.

Fakturering & Kravhantering
Vi tar gärna hand om er kundfakturering och bevakar så att era kunders inbetalningar sker i tid. Att sköta om er kravhantering med dröjsmålsränta och inkasso bistår vi med om så skulle behövas.

Betalningsservice
Har ni många leverantörsfakturor? Amie Ekonomi kan ta fram en lösning för att registrera era leverantörsfakturor på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Vi ser till att fakturorna skickas för betalning i rätt tid så att ni slipper onödiga kostnader i form av dröjsmålsränta och förseningsavgifter.

Moms & Arbetsgivaravgifter
Bedriver ni momspliktig verksamhet ska momsen redovisas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Har ni anställda ska arbetsgivaravgiften och källskatten betalas varje månad. Vi ser till att ta fram underlaget till er och påminna er om betalning.

Periodiseringar & Rapportering
Löpande under året gör vi avstämningar och periodiseringar av er redovisning. På så sätt kan vi lämna era rykande aktuella rapporter månadsvis, kvartalsvis och förstås årsvis. Använder ni även vår service för ekonomistyrning så får ni en utfallsrapport med analys från oss.