Bokslut & Deklaration

Årsbokslut – Årsredovisning
Vid årets slut är det tid för årsbokslut – vi hjälper er med det oavsett om ni har enskild firma, förening, handelsbolag eller aktiebolag.
För de kunder, som vi sköter den löpande bokföringen för, gör vi via periodboksluten en del av bokslutsarbetet löpande under året. Detta innebär att vi slutför processen med det fullständiga bokslutet.

Vi gör även bokslut för kunder som själv sköter det löpande bokföringsarbetet under året men som sedan föredrar att vi gör bokslutet. För aktiebolag ser vi också till att ta fram årsredovisningen enligt alla regler och normer.

Inkomstdeklaration
Vi hjälper er att upprätta deklaration både för företaget och dess delägare och anhöriga. Detta eftersom det kan vara väsentligt att ta hänsyn till både företaget och den privata skattesituationen för att uppnå en optimal lösning.

Skatteplanering
Ni funderar kanske på vad ni bör ta ut i lön eller hur mycket ni ska betala i pensionsförsäkring? Vad som är en bra lösning för kollegan kanske inte gäller för er då varje företagsproblematik är unik. Här kan Amie Ekonomi med erfarenhet från skatteplanering och uppdaterade kunskaper inom skattelagstiftning ge er de goda råden.