Om Amie Ekonomi

Kort om Amie
Grundare och VD för Amie Ekonomi AB är Ann-Marie Åkesson.

Ann-Marie har erfarenhet av ekonomi och verksamhetsutveckling i både små och stora företag som ekonomiansvarig, IT-konsult och projektledare samt erfarenhet som föreläsare och läromedelsförfattare. En ådra som våra kunder uppskattar då förklaringar och analyser av företagsfakta alltid blir utförliga och lätta att förstå.

Kunderfarenheter
Med modern teknik har vi möjlighet att arbeta över hela Sverige, även om de flesta av våra kunder finns i Skåne. Flertalet branscher finns representerade inom kundkretsen, bland annat IT, forskning & utveckling, plasttillverkning, ideel verksamhet, sport- och fritid, friskvård, läkarvård, medicinteknik, marknadsföring, miljöteknik, översättning, kongressverksamhet, litterärt- och konstnärligt skapande. Vi har genom det fått god erfarenhet från olika branscher. För våra kunder med internationell verksamhet har våra kunskaper inom utlandsrelaterade moms- anställnings- och skattefrågor kommit till god nytta. Vi har också kunder med dotterbolag som gett oss erfarenhet av koncernrelaterade redovisningsfrågor.

Amie Ekonomi AB är byråpartner för Fortnox och har erfarenhet av andra webbaserade såväl som installerade system från andra leverantörer, bl a Briljant, Edison, Hogia, Navision och Visma.

Anpassning efter kundens behov
Vi är våra kunder ekonomiavdelning och ansvarar för samtliga ekonomifunktioner. En del av våra kunder föredrar att själva utföra delar av ekonomiarbetet, då kommer vi in som rådgivare och controller eller som en förstärkning vid behov. Med hjälp av webbaserade system kan vi enkelt hantera kundens frågor och båda vara inne i systemen.

Världen ändras och vi med den!
Redovisningsområdet är under ständig förändring både vad det gäller regler och förordningar som ny teknik. Genom kontinuerlig vidareutveckling inom ämnesområdet lever Amie Ekonomi upp till att bidra med nya arbetssätt och perspektiv på utvecklingen. Vi använder utvecklingsverktyg för funktioner i redovisning och ekonomistyrning. Vi har infört projektredovisning i organisationer och arbetar kontinuerligt med att ta fram nya rutiner, utveckla och införa systemhjälpmedel och automatisera funktioner, exempelvis fakturascanning och hantering av tidrapportering.

Amie Ekonomi®
Vi arbetar sedan 1989 efter en egendefinierad standard och arbetsmetod, Amie Ekonomi® – som genom åren vidareutvecklat för att uppnå ett kvalitetssäkrat arbetssätt. Vi följer Rex och är auktoriserade redovisningskonsulter och medlemmar i Srf konsulterna.

Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag
Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter® och redovisningsföretag arbetar enligt gällande branschstandard, Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Rex baseras på nordiska principer för redovisningstjänster och ersätter från januari 2018 den tidigare Reko-standarden. Rex tillämpas för att skapa hög kvalitet i uppdragen enligt konceptet ”rätt från början”.